Przypomnienie - IV rata podatku

Sołtys Sołectwa Łużna przypomina o terminie płatności IV raty podatku i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - płatność przypada od. 01-11-2019r. do 15-11-2019r.