Spacer badawczy po Łużnej

W związku z opracowywaniem przez Gminę Łużna Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Władze Gminy postanowiły rozszerzyć zakres konsultacji społecznych poza wymagane przez prawo – zbieranie wniosków do Studium, a potem zbieraniem uwag do projektu Studium przystępując do projektu „Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego”. W dniu dzisiejszym (08.11.2019 r.) w ramach zaplanowanych działań odbyło się pierwsze z cyklu spotkań dotyczących opracowywanego dokumentu.

W pierwszej kolejności staraliśmy się uzyskać odpowiedzi na pytania:

- jak ma wyglądać centrum Łużnej?

- jak zagospodarować teren nieczynnego kamieniołomu?

- jak urządzić okolice cmentarza nr  123 Łużna- Pustki?

Poszukując odpowiedzi udaliśmy się na spacer badawczy, którego celem była obserwacja stanu bieżącego trzech konkretnie wyznaczonych miejsc, w których się zatrzymywaliśmy ( cmentarz Łużna -Pustki, nieczynny kamieniołom oraz rynek w Łużnej), poznanie zasobów  tych wymienionych miejsc, zapoznanie się z potrzebami mieszkańców oraz  zebranie pomysłów.

Spacer zaowocował niebanalnymi pomysłami, świeżym spojrzeniem z odpowiedniej perspektywy, przez pryzmat różnych grup społecznych, których przedstawicieli gościliśmy.

W następnym etapie konsultacji chcielibyśmy poznać opinię, pomysły mieszkańców poszczególnych Sołectw wobec czego planowane jest przeprowadzenie warsztatów przyszłościowych. Chcąc maksymalnie ułatwić mieszańcom współudział w tworzeniu Studium przygotowaliśmy szereg spotkań konsultacyjnych w miejscu ich zamieszkania na, które już serdecznie Państwa Zapraszamy

Warsztaty przyszłościowe:

21.11.2019 w godzinach 13:30-15:30 Łużna – Gminny Ośrodek Kultury

21.11.2019  w godz. 17:00-19:00 Szalowa - Wiejski Dom Ludowy

22.11.2019 w godz. 16:00-18:00  Wola Łużańska - Wiejski Dom Ludowy

26.11.2019 w godz. 13:30-15:30 Biesna - Remiza OSP

26.11.2019 17:00-19:00 Mszanka - Wiejski Dom Ludowy

 

Poniżej fotorelacja z przebiegu: