Wydawanie worków na odpady w Mszance

Wydawanie worków na odpady Informujemy, że worki na odpady komunalne będą wydawane w Mszance w biurze sołtysa w dniu 03 grudnia 2019 roku (tj. wtorek) w godzinach od 8:00 do 13:00. W pozostałych miejscowościach wydawanie worków odbędzie się w późniejszych terminach.