GONTYNA W NOWYM BLASKU

„Gontyna” na Wzgórzu Pustki na Cmentarzu Wojennym Nr 123 w Łużnej to 25 metrowa, drewniana kaplica zaprojektowana i wykonana przez Słowaka Dusana Jurkovica na wzór i podobieństwo dawnych pogańskich gontyn.

 

Pierwotna „Gontyna” przez lata ulegała niszczeniu a w 1985 roku spłonęła.

Dzięki staraniom władz wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych „Gontyna” została odbudowana i w 2014 roku przekazana do eksploatacji jako atrakcja turystyczna przyciągająca wielu turystów zarówno z Polski jak też z zagranicy.

Po 5-letnim okresie użytkowania „Gontyna” narażona na zmienne warunki atmosferyczne, dzięki staraniom Wójta Gminy Łużna Mariusza Tarsy przy wydatnej pomocy prawnej oraz finansowej Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego - została poddana w listopadzie 2019 roku gruntownej konserwacji elementów drewnianych.

Dzięki temu  nabrała ona nowego blasku i na nowo przyciąga i zaprasza na Wzgórze Pustki i Cmentarz Wojenny Nr 123 w Łużnej na chwile zadumy, refleksji nad losami prowadzonych wojen oraz spoczywających tutaj poległych żołnierzy kilku narodowości.

 


GALERIA: