Wydawanie worków na odpady

Urząd Gminy Łużna informuje, że worki na odpady komunalne będą wydawane w następujących terminach:

 

 

 

Termin

Miejscowość

Miejsce

Godziny

16 grudnia 2019 r.

Biesna

biuro sołtysa

9:00 – 13:00

17 grudnia 2019 r

Wola Łużańska

Dom Ludowy

8:00 – 14:00

18 grudnia 2019 r.

Szalowa

biuro sołtysa

8:00 – 14:00

19 grudnia 2019 r.

20 grudnia 2019 r.

Łużna

pomieszczenie socjalne Urzędu Gminy Łużna

(wejście od strony parkingu)

8:00 – 14:00