XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Łużna - 16 grudnia 2019 - transmisja online

Zapraszamy na XVII Sesję Rady Gminy Łużna która odbędzie się 16 grudnia 2019 roku /poniedziałek/ o godz. 10:00 w Sali obrad Urzędu Gminy w Łużnej.

 


Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.
  2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.
  3. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Łużna.
  4. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Łużna.
  5. Wolne wnioski
  6. Zakończenie obrad.