Zmiany na stanowisku Skarbnika Gminy Łużna.

Decyzją Rady Gminy Łużna w dniu 16 grudnia, na tę funkcję powołana została Pani Iwona Wiktorek, zajmująca dotychczas stanowisko w księgowości budżetowej.

 

Pani Iwona Wiktorek to osoba kompetentna, która spełnia wymogi formalne określone w obowiązujących przepisach. Studia wyższe ukończyła na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, od sierpnia 2013 roku jest pracownikiem Referatu Finansowego Urzędu Gminy Łużna. Przez cały okres pracy wykonywała obowiązki związane z księgowością budżetową.

W latach 2017 -2018 zastępowała Skarbnika Gminy w pełnieniu obowiązków.

„Jako pracownik tutejszej jednostki dała się poznać jako pracownik kompetentny, zaangażowany, zdyscyplinowany i samodzielny co potwierdzają opinie przełożonych.
Jako długoletni pracownik referatu finansowego Urzędu Gminy Łużna zna doskonale specyfikę i uwarunkowania Gminy Łużna co niewątpliwie pozytywnie wpływa na jakość wykonywanych przez nią obowiązków.”-
mówił Wójt Gminy Mariusz Tarsa podczas uzasadniania wniosku przedłożonego radnym na XVII Sesji Rady Gminy.

Dotychczas funkcję Skarbnika Gminy sprawowała Pani Katarzyna Rak-Wachowska, która dala się poznać jako kompetentna i merytoryczna osoba, posiadająca wysokie kwalifikacje, dziękujemy za pomoc i wkład w rozwój Gminy Łużna oraz życzymy jej dalszych sukcesów w życiu prywatnym oraz dalszej wspaniałej kariery samorządowej.

Nowej Pani Skarbnik gratulujemy objęcia stanowiska, życzymy samych sukcesów, wytrwałości i jak najlepszej współpracy zarówno w Radą Gminy Łużna, jak również pracownikami i referatami Urzędu Gminy Łużna.