Klub SENIOR+ w Łużnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej ogłasza nabór uczestników do Klubu SENIOR+

 

Jeżeli jesteś:

  • mieszkańcem Gminy Łużna
  • w wieku 60 +,
  • osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
  • chcesz pomóc sobie i innym?

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM Klubu SENIOR+

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:

  • zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim,
  • możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności, a także w rozwoju ruchu samopomocy na rzecz osób potrzebujących w tym seniorów,
  • i wiele innych zajęć.

Korzystanie z oferty Klubu SENIOR+ będzie bezpłatne.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie SENIOR+ muszą wypełnić formularz rekrutacyjny - deklarację uczestnictwa i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łużnej.

Regulamin organizacyjny Klubu SENIOR+ oraz formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa można pobrać:

  • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łużnej;
  • ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łużnej (zakładka Klub SENIOR+).

Klub SENIOR+ funkcjonował będzie od 2 stycznia 2020r. Klub mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 - 2020 oraz środków Gminy Łużna.


Pobierz wniosek: >>>gops.luzna.pl<<<