XIX Sesja Rady Gminy Łużna - 13 stycznia 2020 - transmisja online

Zapraszamy na XIX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Łużna która odbędzie się 13 stycznia 2020 roku o godz. 15:15 w Sali obrad Urzędu Gminy w Łużnej.

 Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.
  2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/132/19 Rady Gminy Łużna w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
  4. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/133/19 Rady Gminy Łużna z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łużna” na lata 2019-2032.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.