Konsultacje Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Gmina Łużna w ramach opracowywania nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) prowadzi poszerzone konsultacje społeczne dotyczące tego dokumentu.

 

Konsultacje społeczne obejmują różne metody – dotychczas przeprowadzono spacer badawczy dotyczący centrum Łużnej, nieczynnego kamieniołomu oraz terenu przed Cmentarzem nr 123 Łużna – Pustki, odbyły się również warsztaty przyszłościowe w każdej z miejscowości Gminy, na których mieszkańcy stawali się współautorami SUiKZP.

Kolejną metodą konsultacji jest mapa interaktywna, za pomocą której można się zapoznać z przygotowaną koncepcją SUiKZP oraz wskazać na tej mapie miejsca do których można złożyć swoje uwagi.

Mapa jest dostępna na stronie pod adresem www.sip.gison.pl/luzna_konsultacje.