"Bezpieczne ferie zimowe" - Prelekcje w Szkole w Biesnej

"Bezpieczne ferie zimowe" i "Dziel się uśmiechem" to dwa tematy, które poruszone zostały podczas prelekcji w Szkole Podstawowej w Biesnej w piątek 24 stycznia br. Na zaproszenie uczniów oraz Pani Dyrektor Brygidy Habaj do szkoły przybyli strażacy oraz przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża.
 
Dh Przemysław Wszołek z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie wraz Komendantem Gminnym ZOSP RP w Łużnej dh Józefem Boguszem, Prezesem OSP Biesna dh Stanisławem Barą oraz dh Kazimierzem Boguszem przeprowadzili panel szkoleniowo-ćwiczebny. Uczniowie poznali zasady funkcjonwania systemu ochrony przeciwpożarowej a także zapoznani zostali z zagrożeniami z jakimi mogą spotkać się na co dzień. Przećwiczono zasady postępowania na wypadek wystąpienia zdarzeń niepożądanych - powiadamianie o zagrożeniu, ewakuacja czy wzywanie służb ratowniczych. Szczegółowo omówiono kwestie tzw. "cichego zabójcy" czyli czadu. Strażacy radzili jak należy unikać tego typu zagrożeń. 
 

W kolejnej części Pan Teofil Załęski z Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gorlicach przekazał informacje na temat działalności PCK, podkreślając priorytetowe działanie jakim jest honorowe oddawanie krwi. Poprowadził ponadto zajęcia edukacyjne na temat prawidłowego dbania o higienę jamy ustnej. Dla wszystkich uczniów z całej szkoły nieodpłatnie przekazano zestawy dentystyczne.

Foto: B.Habaj


GALERIA: