Ogłoszenie - decyzje wysokości podatku i opłaty śmieciowej

Wójt Gminy Łużna informuje mieszkańców Gminy, że decyzje określające wysokość podatku oraz informacje w wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

można odebrać w Urzędzie Gminy pok. 11 i 12 (parter) w dniach 13 do 21 lutego.

Natomiast od dnia 24 lutego będą do odebrania u Sołtysów poszczególnych sołectw.

Informacje oraz wysokości opłat w Sołectwie Biesna można już odebrać tylko u Sołtysa sołectwa.

Uprzejmie prosimy Mieszkańców o odbiór decyzji i informacji u Sołtysów ponieważ nie będą one wysyłane pocztą na teren Gminy Łużna.