Inwentaryzacja ogrzewania budynków

Celem wypełnienia zapisów Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego konieczne jest wprowadzanie danych do Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce.

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie formularza inwentaryzacji budynków i dostarczenie go do Urzędu Gminy Łużna osobiście, listownie lub mailowo

Urząd Gminy Łużna – pok. 111 (sekretariat)

38-322 Łużna 634

e-mail: gmina@luzna.pl

Prosimy o rzetelne i kompleksowe wypełnienie formularza, ponieważ brak danych skutkuje niemożliwością wprowadzenia informacji do bazy elektronicznej.


Inwentaryzacja realizowana jest zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/612/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego” zmienionej uchwałą Nr VI/70/11 z dnia 28 lutego 2011 r. oraz uchwałą Nr XLII/662/13 z dnia 30 września 2013 r. oraz zgodnie z art. 96a ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396 ze zm.).


Załącznik:

Formularz inwentaryzacji budynków - pobierz