Inwentaryzacja ogrzewania budynków

Celem wypełnienia zapisów Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego konieczne jest wprowadzanie danych do Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce.

 

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie formularza inwentaryzacji budynków i dostarczenie go do Urzędu Gminy Łużna osobiście, listownie lub mailowo

Urzędu Gminy Łużna – pok. 111 (sekretariat)

38-322 Łużna 634

e-mail: gmina@luzna.pl

Prosimy o rzetelne i kompleksowe wypełnienie formularza, ponieważ brak danych skutkuje niemożliwością wprowadzenia informacji do bazy elektronicznej.


Załącznik:

Formularz inwentaryzacji budynków - pobierz