Informacja o ograniczeniu działania Urzędu Gminy Łużna

Starosta Gorlicki w uzgodnieniu z Wójtami powiatu gorlickiego, informuje, iż z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, z dniem 16.03.2020 wprowadzone zostają ograniczenia w zakresie obsługi Interesantów w urzędach, do odwołania.

 

Tym samym załatwiane będą jedynie sprawy najważniejsze, nie cierpiące zwłoki.

W pierwszej kolejności sprawy winny być załatwiane  w kontakcie telefonicznym lub drogą elektroniczną, przy jednoczesnym zweryfikowaniu konieczności wizyty w urzędzie.

Interesanci w urzędach przyjmowani będą na wyznaczonych stanowiskach, gdzie nastąpi ocena potrzeby dalszego bezpośredniego kontaktu z urzędem.

Tym samym załatwiane będą jedynie sprawy najważniejsze, nie cierpiące zwłoki.


W pierwszej kolejności sprawy winny być załatwiane w kontakcie telefonicznym lub drogą elektroniczną z odpowiednimi pracownikami urzędu. Po uzgodnieniu z danym pracownikiem konieczności wizyty  w urzędzie otrzymają Państwo informację o dalszym postępowaniu.

Numery telefonów i adresy e-mail Pracowników dostępne są poniżej oraz odpowiednio na stronie Urzędu Gminy Łużna.

Informujemy także że jedyną drogą dostarczania ankiet inwentaryzacji budynków oraz wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę kotła jest dostarczenie pocztą tradycyjną lub elektroniczną w formie skanu dokumentu.

W tej trudnej i wyjątkowej sytuacji liczymy na Państwa zrozumienie i apelujemy
o dostosowanie się do wszelkich zaleceń.


Telefony kontaktowe do Urzędu Gminy Łużna:

18 3543039
18 3543922

18 3543166

e-mail: gmina@luzna.pl
 


KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU GMINY ŁUŻNA

WYKAZ KONTAKTÓW


Urząd Stanu Cywilnego

Małgorzata Król-Hudzik

- pokój Nr 2; tel. 18 354-30-39 wew. 302

krolm@luzna.pl

wresilod@luzna.pl

Stanowisko ds. Kadrowych i Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dawid Wresiło

- pokój Nr 4; tel. 18 354-30-39 wew. 304

wresilod@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu;

Barbara Rafa

-pokój Nr 111; tel. 18 354-30-39 wew. 111

rafab@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy, organizacji pozarządowych, kultury fizycznej i sportu;

Halina Stępień

- pokój Nr 103; tel. 18 354-30- 39 wew. 103

stepienh@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami;

Ewelina Sobolewska

- pokój Nr 115; tel. 18 354-31-65 wew. 114

sobolewskae@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych;

Marian Boruch

- pokój Nr 9; tel. 18 354-31-65 wew. 309

boruchm@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. promocji oraz obsługi GKRPA;

Paulina Kwaśniak-Karp

- pokój Nr 102; tel. 18 354-31-65 wew. 101

karpp@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych z funduszy Unii Europejskiej;

Anna Górska

- pokój Nr 102; tel. 18 354-31-65 wew. 102

gorskaa@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych;

Lucyna Pater

- pokój Nr 3; tel. 18 354-30-39 wew. 303

paterl@luzna.pl

Sprawy wojskowe, obrony cywilnej, obronne i zarządzania kryzysowego;

Zygmunt Ziobrowski

- pokój Nr 204; tel. 18 354-30-39 wew. 204

ziobrowskiz@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. Rolnictwa, Leśnictwa

Daniel Klimek

- pokój Nr 7; tel. 18 354-30-39 wew. 307

klimekd@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. Wodno - kanalizacyjnych i obsługi komunalnej Gminy

Małgorzata Cetnarowska

- pokój Nr 7; tel. 18 354-30-39 wew. 307

cetnarowskam@luzna.pl
 

Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego

Paweł Hudzik

- pokój Nr 115; tel. 18 354-31-66 wew. 115

hudzikp@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. inwestycji,remontów, modernizacji,budowy obiektów gminnych oraz dróg i mostów;

Józef Górski

- pokój Nr 10; tel. 18 354-31-66 wew. 310

gorskij@luzna.pl

Stanowisko pracy ds.ochrony środowiska oraz utrzymania czystości i porządku

Joanna Drożdż

- pokój Nr 8; tel. 18 354-31-66 wew. 308

drozdzj@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej;

Krystyna Świniarska

 

- pokój Nr 107, tel. 18 354-31-65 wew. 107

swiniarskak@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej;

Paulina Mól

 

- pokój Nr 108, tel. 18 354-31-65 wew. 108

molp@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej;

Elżbieta Michalik

- pokój Nr 107, tel. 18 354-31-65 wew. 202

michalike@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej;

Sylwia Iwańska

- pokój Nr 12, tel. 18 354-31-65 wew. 311

iwanskas@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej, zaświadczeń;

Maria Żarnowska-Tokarska

- pokój Nr 11, tel. 18 354-31-66 wew. 313

zarnowskam@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. cmentarzy i opieki nad miejscami pamięci;

Dusza Wiesław

- pokój Nr 4; tel. 18 354-31-65 wew. 304

duszaw@luzna.pl

Pełnomocnik ds. informacji niejawnych, Informatyk;

Grzegorz Wałęga

- pokój Nr 204; tel. 18 354-30-39 wew. 204

walegag@luzna.pl