Ankieta dotycząca elektromobilności

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Gmina Łużna na lata 2019-2035” zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety mającej na celu zidentyfikowanie potrzeb, oczekiwań i problemów związanych z transportem na terenie gminy.

 

Dokument jest w 100% finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2 Strategia rozwoju elektromobilności.

 

Strategia opracowywana dla Gminy Łużna będzie miała na celu nakreślenie oraz skonkretyzowanie dotychczasowych wstępnych koncepcji, związanych z szeroko pojętym ograniczeniem niskiej emisji komunikacyjnej, przede wszystkim w kontekście elektromobilności. Wymiernym efektem przyjęcia dokumentu efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków krajowych oraz środków Unii Europejskiej.

 

Państwa opinie, jako cenne i ważne źródło informacji na temat konkretnych potrzeb mieszkańców Gminy Łużna, zostaną uwzględnione przy przygotowaniu Strategii Rozwoju Elektromobilności w zakresie jej celów, priorytetów, kierunków działań i konkretnych projektów inwestycyjnych.

Ankieta ma charakter anonimowy.

LINK: https://forms.gle/H34g1VsyG6e1mCS77

 

Serdecznie zachęcamy do aktywnego udziału.