Informacja dla przedsiębiorców

W związku z podjęciem w dniu 24 lutego 2020 r. przez Radę Gminy Łużna Uchwały Nr XXII/184/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna informuję,

 

że z dniem 01 lipca 2020 r., zgodnie z § 2 ust. 5 Regulaminu, właściciele nieruchomości niezamieszkałych  mają obowiązek zawarcia umowy cywilnoprawnej na odbiór odpadów z podmiotem posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez Wójta Gminy Łużna.

Mając na uwadze powyższe poniżej przekazujemy do wiadomości wykaz przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej, który prowadzony jest przez Wójta Gminy Łużna.

Jednocześnie informujemy, że planowane na dzień 30 marca 2020 r. spotkanie w Urzędzie Gminy Łużna w przedmiotowej sprawie zostaje odwołane.

 


Dane firm świadczących usługi na terenie Gminy Łużna

L. p.

Nazwa i adres przedsiębiorcy

Dane kontaktowe

Rodzaj odbieranych odpadów

1

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o.

os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa

Oddział w Gorlicach

ul. Przemysłowa 7, 38-300 Gorlice

telefon: 18 26 250 95 wew. 22

e-mail: marketing@pukempol.pl

zmieszane

segregowane

2

Usługi Transportowe i Komunalne Szpila Marek

Wilczyska 64

38-350 Bobowa

telefon: 18 355 01 78

e-mail: szpilamarek@interia.pl

zmieszane

segregowane

3

SUEZ Południe Sp. z o. o.

ul. Kosiarzy 5A, 30-731 Kraków

Oddział w Nowym Sączu

ul. Jana Pawła II 37

33-300 Nowy Sącz

telefon: 18 531 45 01

e-mail: bok.nowysacz@sitapolska.com.pl

zmieszane

segregowane

4

NOVA Sp. z o.o.

ul. Śniadeckich 14

33-300 Nowy Sącz

telefon: 18 442 12 00

e-mail: biuro@nova-ns.eu

zmieszane

segregowane

5

Przedsiębiorstwo Komunalno-Budowlane

„KOMBUD” Sp. z o.o.

ul. Krynicka 6

33-190 Ciężkowice

telefon: 14 65 10 215

e-mail: kombud-ciezkowice.pl

zmieszane

segregowane

6

„EKOM” Maciejczyk Spółka Jawna

ul. Zakładowa 29

26-052 Nowiny

telefon: 509 700 987

e-mail: mikstudio@wp.pl

zmieszane

segregowane

7

Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi SURPAP s.c.

ul. Wyspiańskiego 3

33-300 Nowy Sącz

telefon: 18 442 01 00

e-mail: surpap@wp.pl

zmieszane

segregowane

8

FOLPAP Marek Czarnecki

ul. 11 Listopada 54 A

38-300 Gorlice

telefon: 600 248 940

e-mail: murcek33@interia.pl

segregowane

9

Spółka Komunalna DORZCZE BIAŁEJ Spółka z o. o.

ul. Jana III Sobieskiego

33-170 Tuchów

telefon: 14 621 05 62

e-mail: biuro@dorzeczebialej.pl

zmieszane

segregowane