Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – konsultacje

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego rozpoczął konsultacje społeczne

Projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Projekt wraz z załącznikami i formularzem konsultacji dostępny jest na stronie

https://powietrze.malopolska.pl/konsultacje/