Pomoc dla przedsiębiorców z terenu Gminy Łużna

Mając na uwadze obowiązujący stan epidemii a także problemy większości pracodawców z terenu Gminy Łużna, Wójt Gminy Łużna informuje, że dla najemców lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Łużna, istnieje możliwość udzielenia wsparcia w zakresie płatności należności o charakterze cywilnoprawym w formie: umorzenia zaległości, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności.

 

W/w kwestie reguluje Uchwała Nr XLVIII/393/18 Rady Gminy Łużna z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

Skorzystanie z jednej z w/w ulg odbywa się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

Kontakt w sprawie: Referat Finansowy Urzędu Gminy Łużna tel. 18 35-43-039 wew.107,108,109.


Załączniki:

Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.