Nabór wniosków - przedłużony termin - ARiMR

Gmina Łużna informuje, iż do 20 lipca 2020 r. został wydłużony termin, do którego mogą być składane wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

 

Program ma na celu ulepszanie już istniejących instalacji nawadniających oraz powiększenie obszarów nawadniania. Wnioski o wsparcie mogą składać rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne
o powierzchni od 1 ha do 300 ha. Nawodnienia mogą dotyczyć zarówno wód powierzchniowych jak
i podziemnych.

Wnioski mogą składać rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne o powierzchni od 1ha do 300 ha.
Nawodnienia mogą dotyczyć zarówno wód powierzchniowych jak i podziemnych.
Wsparciem mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji:

– ulepszające już istniejące instalacje nawadniające;

– powiększające obszar nawadniania;

– jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.


Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć wykazany  przychód w wysokości co najmniej 5.000 zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Limity dotacji na nawadnianie gospodarstw rolnych nie łączą się z limitami z innych obszarów „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/zabezpiecz-gospodarstwo-przed-susza-zloz-wniosek-o-dotacje.html?fbclid=IwAR0xy81cmYXykTS--1CJgNyn4p7mZq4sH-1wAEax34firqS9crd4JfaewiA