Ogłoszenia Sołtysów o dyżurach odbioru podatków

Sołtysi informują o godzinach i dyżurach do odbioru opłat na podatek.

 

Sołtys Sołectwa Łużna informuje że opłaty za podatek będą pobierane w dniach od 05.05.2020r. do 15.05.2020r. (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 - 12:00.

W związku z epidemią COVID-19 proszę o zabezpieczenie się w maseczki, rękawiczki oraz stosować się do dezynfekcji rąk przed wejściem do biura, proszę również o zachowanie 2 metrowej odległości w oczekiwaniu na odbiór podatku, do biura proszę wchodzić pojedynczo.

Proszę także odbierać nakazy płatnicze Spółki Wodnej w biurze Sołtysa.


 

Sołtys Sołectwa Wola Łużańska przypomina o terminie płatności II raty podatku i odpadów komunalnych.

W biurze sołtysa są również do odbioru decyzje  o wysokości Spółki Wodnej którą również będzie można opłacić w dniu 11,12,13 maja 2020 roku w godz. 08:00-12:30.


 

Sołtys Sołectwa Mszanka informuje, że podatek gruntowy ,opłata za odpady komunalne  II rata, odbierane będą w biurze sołtysa  w dniach:

                  12-05-2020 (wtorek)

                  13-05-2020 (środa)

                  14-05-2020 (czwartek)

                  15-05-2020  (piątek) 

 w godzinach od 8.00  do 16.00   z przerwą od 12.00 do 14.00

Mieszkańcy obsługiwani będą pojedynczo, obowiązują maseczki oraz rękawiczki. Proszę przygotować kwotę zgodną z nakazem.                                                                  


 

Sołtys Sołectwa Biesna przypomina o terminie płatności II raty podatku i odpadów komunalnych.
Opłaty przyjmowane będą w biurze sołtysa – OSP  Biesna w dniach 14 i 15 maja 2020r. w godz. 10:00-13:00.   


 

Sołtys Sołectwa Szalowa informuje o terminie płatności II raty podatku i odpadów komunalnych.
Opłaty przyjmowane będą w dniach od 11 – 16 maja 2020r.

Szalowa – Biuro Sołtysa, WOK w Szalowej w dniach:
Poniedziałek: 7:30 – 9:30
Wtorek: 7:30 – 10:00
Piątek: 16:15 – 18:00
Sobota: 7:30 – 10:00

Bieśnik – Świetlica OSP:
Czwartek: 7:30 – 9:30

Termin płatności upływa 15 maja 2020r.