KOMUNIKAT Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łużnej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, informuje, iż Punkt Konsultacyjny w Urzędzie Gminy Łużna czynny jest w pierwszy i trzeci poniedziałek każdego miesiąca w godz. 15.00-17.00.

 

Istnieje możliwość uzyskania konsultacji osobiście (z zachowaniem nakazanych środków ostrożności) lub telefonicznie  - tel. nr 18-3543039 wew. 410. Ponadto  GKRPA służy  pomocą lub poradą  w każdy wtorek miesiąca w godz. 8.00-10.00.

Jednocześnie informujemy, iż Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uruchomiła Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, które m.in. prowadzi bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy (800-12-00-02). Działa także poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info

W poniedziałki w godz. 13.00-15.00 można także skonsultować się z psychologiem korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia).   

Z pomocy z wykorzystaniem Skype mogą korzystać także osoby posługujące się językiem migowym.