Remonty oraz zminay w działalności GOK w Łużnej

W 2020 roku Gminie Łużna udało się pozyskać znaczne środki finansowe na realizację różnorodnych projektów kulturalnych obejmujących zarówno poszerzenie oferty Gminnego Ośrodka Kultury, jak i poprawę stanu infrastruktury niezbędnej do realizacji tych działań. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury oraz z Programu Niepodległa pojawiło się szereg możliwości na stworzenie bogatego zaplecza kulturalnego oraz realizację zadań dedykowanych rożnym grupom odbiorców - jednym słowem, coś dla każdego mieszkańca Gminy Łużna oraz odwiedzających ją turystów.

 

Mimo, iż obecna sytuacja w Polsce i na świecie nie pozwoliła na zorganizowanie dorocznych, tradycyjnych już wydarzeń, a także projektów, które są zupełną nowością dla społeczności Gminy Łużna, podejmowane są działania w celu przesunięcia ich na późniejsze terminy. Czas ten można jednak skutecznie wykorzystać na ulepszenie zaplecza, remonty i modernizacje.                                                                                                          

W ramach  Programu dotacyjnego pn. „Infrastruktura  domów kultury” realizowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej otrzymał  dofinansowanie  w kwocie 62.000,00 zł na realizację zadania pn.  „Kultura na wyższym poziomie – remont i adaptacja pomieszczeń II pietra w Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej”. Zadanie obejmuje prowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych na II piętrze (poddaszu) budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej oraz wykonanie remontu holu przed wejściem na salę  widowiskową. Prace prowadzane na II piętrze budynku dotyczyć będą remontu i modernizacji korytarza, sal prób, garderoby, pomieszczeń biurowych dla instruktorów oraz budowy sanitariatu.  W salach prób, garderobie, pomieszczeniach biurowych, korytarzu, po przeprowadzeniu prac rozbiórkowych  podłogi zostaną wyremontowane i pokryte panelami. Ściany zostaną wykonane z płyt a następnie pokryte gładzią szpachlową i pomalowane. Wykonana zostanie instalacja elektryczna  oraz  odpowiednie oświetlenie sufitowe.  Ponadto w pomieszczeniu garderoby pojawi się  ścianka działowa z płyt kartonowo-gipsowych oddzielająca  garderobę „jasną” od „ciemnej”, w której przechowywane będą stroje regionalne i kostiumy taneczne.  W wykonanej ściance zamontowany zostanie system drzwi przesuwnych. Jedno z pomieszczeń znajdujących się na poddaszu zostanie zaadaptowane na sanitariat. Ściany i posadzki pokryte zostaną płytkami ceramicznymi. Zamontowane zostaną urządzenia WC ,  elektryczny podgrzewacz cieplej wody oraz  umywalka. W ramach planowanej modernizacji wymienione zostaną wszystkie drzwi znajdujące się na II piętrze prowadzące z korytarza do poszczególnych pomieszczeń.

W ramach zadania zaplanowano także remont holu przed wejściem na salę widowiskową w tym wyminę okładzin ściennych, położenie podłogowych  płytek ceramicznych, wyminę drzwi wejściowych na salę widowiskową, remont instalacji elektrycznej z wymianą oświetlenia. Ponadto  przy wejściu głównym zainstalowana zostanie powietrzna kurtyna cieplna. Ukończenie realizacji zadania zaplanowane jest na październik bieżącego roku. 

           

            Dofinansowanie otrzymały także ciekawe projekty popularyzujące lokalną tradycje oraz upowszechniające bogatą i wyjątkową na skalę europejską historię Gminy Łużna. Jednym z nich jest zadanie pn.  „Tradycja zamknięta w kłosach” , który polega m.in.  przekazaniu młodszym pokoleniom żywej tradycji obyczajów związanych ze żniwami oraz popularyzacji działań z zakresu twórczości, zdobnictwa i rękodzieła ludowego.  Zaplanowane zostały także finalne, tradycyjne już uroczystości, które odbędą się w Gminie Łużna w najbliższym możliwym terminie.                                                                                         

            „Świat jest teatrem, aktorami ludzie” to kolejne przedsięwzięcie kulturalne skierowane do mieszkańców Gminy Łużna,  którego celem jest aktywizowanie twórcze uczestników projektu, a także stymulowanie kreatywności i podniesienie kompetencji artystycznych, kulturowych i twórczych młodzieży z Gminy Łużna oraz grupy seniorów 60 + należących m.in do Klubu Seniora w Łużnej. W ramach zadania planuje się zorganizowanie cyklu działań związanych z teatrem: łącznie prawie 100 godzin warsztatów dla grupy ok. 20 osób składającej się z młodzieży i osób starszych. W ramach zajęć zaplanowany zostanie wyjazd na spektakl do Teatru Słowackiego                 w Krakowie połączony ze zwiedzaniem oraz spotkaniem z aktorami.

Zwieńczeniem projektu będzie przeprowadzenie eksperymentu artystycznego w postaci finałowego spektaklu teatralnego, który pozwoli na międzypokoleniową integrację, przełamanie barier i stereotypów. W przypadku braku możliwości realizacji działań „na żywo” spektakl finałowy odbędzie się on-line. Kwota dofinansowania zadania z MKiDN to 30 000 zł.

„Letnia czytelnia plenerowa – zaczytana Gmina Łużna” to zadanie realizowane w ramach programu Promocja Czytelnictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2020 rok.  Adresowane jest do społeczności Gminy Łużna oraz turystów i polega na połączeniu integracji        z podnoszeniem kompetencji czytelniczych, rozbudzeniem potrzeb literackich oraz rozwijaniem kreatywności poprzez zorganizowanie na tzw. rynku tj. placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej cyklu spotkań plenerowych z książką w roli głównej, przeprowadzeniu szeregu zajęć literacko-plastycznych i animacji dla dzieci, upowszechnieniu wiedzy historycznej w odniesieniu do historii Gminy Łużna i bitwy o Wzgórze Pustki oraz ustawieniu regału z książkami służącego do tzw. bookcrosingu czyli swobodnej wymiany książek. Z uwagi na obecną sytuację związaną             z pandemią planuje się zorganizowanie działań on-line, tak, aby były one dostępne dla każdego mieszkańca.

Maj w Gminie Łużna miał obfitować w wydarzenia patriotyczne i historyczne. Dofinansowanie otrzymał projekt pn.”Łużańska majówka z historią w tle”. Przedsięwzięcie to obejmuje cykl wydarzeń historyczno-artystycznych tj. m.in. żywej lekcji historii dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Łużna, zrealizowaniu na Wzgórzu Pustki widowiska słowno-muzycznego z efektami dźwiękowo-świetlnymi. W ramach projektu ma zostać wydana okolicznościowa kartka nawiązująca do wydarzeń higrotycznych mających miejsce nas terenie Gminy Łużna w czasie I Wojny Światowej oraz do dążenia Polski do odzyskania państwowości.  Liczymy, iż wszystkie wspomniane działania uda się zorganizować już na jesień i możliwe będzie wspólne świętowanie i przeżywanie ważnych dla nas wszystkich rocznic m.in. na Wzgórzu Pustki w Łużnej. 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej pragnie także poinformować wszystkich miłośników literatury, którzy w związku trwającym stanem epidemii przez ostatnie trzy miesiące byli pozbawienie dostępu do dobrej książki, że od dni 11 maja br. wznowiła swoją działalność Gminna Biblioteka Publiczna w Łużnej oraz Filia Biblioteki w Szalowej. Niestety ze względów sanitarno-epidemiologicznych nie udało się jeszcze otworzyć Filii Biblioteki w Woli Łużańskiej, ale mamy nadzieję, że wraz z postępującą normalizacją życia również tamtejsi czytelnicy uzyskają na powrót możliwość kontaktu z dobra literaturą. Wypożyczenia w Łużnej i Szalowej będą odbywać się  w poniedziałki, środy i piątki,  w godzinach od 12.00 do 16.00. Bardzo prosimy czytelników, o zachowanie ogólnie obowiązujących środków ostrożności oraz zachowania reżimów sanitarnych. Szczegóły dot. korzystania z księgozbioru dostępne są  na stronie internetowej Biblioteki www.gbp.luzna.pl.

tekst: P.Kwaśniak-Karp

foto: H.Waląg