Oferta PES w ramach COVID

Podmioty ekonomii społecznej na co dzień pełnią istotną rolę jako instrument polityki społecznej, zapewniając zatrudnienie oraz optymalne warunki do integracji osobom w trudnej sytuacji na rynku pracy, przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, dotkniętym bezdomnością czy chorobami psychicznymi.

 

W świetle ogłoszonego stanu epidemii zarówno podmioty te, jak i zatrudnione w nich osoby znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, związanej z utratą dotychczasowych zleceń i drastycznym spadkiem dochodów, rzutującej negatywnie na trwałość miejsc pracy, tworzonych z dużym zaangażowaniem środków publicznych. Warto zwrócić uwagę również na aspekt społeczny tej sytuacji, gdyż związane ze stanem epidemicznym zmiany w dotychczasowym, codziennym funkcjonowaniu osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach społecznych i zakładach aktywności zawodowej mogą wywrzeć negatywny wpływ na ich kondycję psycho-fizyczną jak i efekty dotychczasowej reintegracji zawodowej.

Wiele działających w województwie małopolskim podmiotów ekonomii społecznej specjalizuje się w realizacji wysokiej jakości usług. Warto skorzystać z możliwości wsparcia ich działalności poprzez zlecenie realizacji:

  • usług cateringowych,
  • usług opiekuńczych i asystenckich,
  • produkcji środków ochrony osobistej: maseczek czy przyłbic,
  • wynajmu miejsc całodobowych np. na czas kwarantanny,
  • czyszczenia budynków,
  • pakowania i dowozu towarów.

Aby to ułatwić, zamieszczamy zestawienie małopolskich podmiotów ekonomii społecznej, działających w rożnych branżach, w podziale na miejsce prowadzenia działalności. W zestawieniu znajdziecie Państwo aktualną ofertę małopolskich podmiotów ekonomii społecznej oraz niezbędne dane kontaktowe