Program grantowy „Zdalna Szkoła+”

Wniosek Gminy Łużna złożony w ramach programu grantowego „Zdalna Szkoła+” przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał kolejne dofinansowanie w wysokości prawie 105 tys zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup laptopów dla placówek oświatowych. Dzięki pozyskanym środkom finansowym do szkół trafi ok 50 sztuk nowoczesnego sprzętu do zdalnego nauczania.

 

„Zdalna Szkoła Plus” to kolejny projekt wsparcia dla samorządów na zakup wyposażenia służącego do zdalnej nauki. Jego uruchomienie możliwe jest dzięki zatwierdzeniu przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych dla programu Polska Cyfrowa.

Przypomnijmy, iż dzięki pozyskaniu środków finansowych z programu „Zdalna Szkoła” Gmina Łużna zakupiła już w tym roku 30 laptopów wraz z oprogramowaniem, niezbędnych do zdalnego nauczania. Trafiły one do szkół z terenu Gminy Łużna. Pozyskani na ten cel niemal 70 tysięcy złotych.