Decyzje na stypendia szkolne

Wójt Gminy Łużna informuje, że w dniach 9-10 czerwca 2020 r. wydawane będą decyzje dla uczniów, którym przyznano stypendia szkolne

w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Decyzje będzie można odebrać w godzinach od 10:00 do 15:00

w Centrum Usług Wspólnych - tj.  pok. 208 Urzędu Gminy w Łużnej.