INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA MSZANKA

Deklaracje na odbiór śmieci , harmonogram odbioru odpadów na II półrocze, kody kreskowe umożliwiający identyfikację nieruchomości oraz worki na śmieci należy odebrać

w biurze sołtysa w    dniach:   
 - 20 czerwiec (sobota)               w godzinach 9.00 do 13.00
 - 22 czerwiec  (poniedziałek)    w godzinach 9.00 do 13.00                                                                                              
               

Sołtys Sołectwa Mszanka