Terminy odbioru kodów, worków oraz wzorów nowych deklaracji w sołectwach

Sołtysi Sołectw informują o swoich dyżurach oraz terminach odbioru pakietów z kodami kreskowymi, workami oraz wzoru nowej deklaracji śmieciowej:

 

Sołtys Sołectwa Wola Łużańska informuje, że deklaracje na odbiór śmieci , harmonogram odbioru odpadów komunalnych na II półrocze , kody kreskowe umożliwiające identyfikacje nieruchomości oraz worki na śmieci będą wydawane w biurze Sołtysa w dniach:

- 25 czerwca (czwartek) – w godzinach od 9:00 do 13:00

- 26, 27 czerwca (piątek, sobota) – w godzinach  od 8:00 do 12:00


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA MSZANKA
Deklaracje na odbiór śmieci , harmonogram odbioru odpadów na II półrocze, kody kreskowe umożliwiający identyfikację nieruchomości oraz worki na śmieci należy odebrać w biurze sołtysa w dniach:
- 20 czerwiec (sobota) - w godzinach 9.00 do 13.00
- 22 czerwiec (poniedziałek) - w godzinach 9.00 do 13.00
Sołtys Sołectwa Mszanka


Sołtys Sołectwa Biesna informuje, że deklaracje na odbiór śmieci , harmonogram odbioru odpadów komunalnych na II półrocze , kody kreskowe umożliwiające identyfikacje nieruchomości oraz worki na śmieci będą wydawane w biurze Sołtysa w dniach:

- 24 czerwca (środa)  - w godzinach od 10:00 do 13:00
- 25 czerwca (czwartek) – w godzinach od 10:00 do 13:00
- 26 czerwca (piątek) – w godzinach od 10:00 do 13:00


Sołtys Sołectwa Łużna informuje, że deklaracje na odbiór śmieci , harmonogram odbioru odpadów komunalnych na II półrocze , kody kreskowe umożliwiające identyfikacje nieruchomości oraz worki na śmieci będą wydawane w biurze Sołtysa w dniach:

- od 23 06.2020r.(wtorek) do 30.06.2020r.(piątek)– w godzinach od 8:00 do 12:00

Po tym terminie tylko:

- poniedziałek i wtorek od 8:00 – 12:00


Sołtys Sołectwa Szalowa informuje, że deklaracje na odbiór śmieci , harmonogram odbioru odpadów komunalnych na II półrocze , kody kreskowe umożliwiające identyfikacje nieruchomości oraz worki na śmieci będą wydawane w następujących terminach:

Szalowa:

Sobota 20.06.2020   od 7:30 do 10:30

Wtorek 23.06.2020 od 16:15 do 18:00

Czwartek 25.06.2020 od 16:15 do 18:00

Sobota 27.06.2020 od 7:30 do 10:30

Bieśnik:

Niedziela 21.06.2020 od 9:30 do 10:30

Piątek 26.06.2020 od 16:15 do 18:15

Ostatni termin odbioru worków oraz kodów dla całego sołectwa Szalowa - Sobota - 4 lipca od godz 8:00 - 9:30