Nabór wniosków na zalesienie

Do 31 lipca trwa nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesianie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

 

Poddziałanie zalesieniowe w ramach PROW umożliwia rolnikom uzyskanie wsparcia finansowego na założenie nowego lasu na gruntach rolnych niskich klas bonitacji,
na których prowadzenie produkcji rolnej może być utrudnione.

Rolnicy mogą uzyskać pomoc pokrywającą koszty założenia uprawy leśnej tzw. wsparcie
na zalesienie, które zostało w 2019 r. zwiększone o ok. 67 % i wynosi obecnie od 8 307 zł/ha do 12 707 zł/ha.

Zróżnicowane jest ono ze względu na nachylenie terenu, charakterystyki zalesionych gruntów (grunty erozyjne) oraz gatunków drzew użytych do zalesienia (iglaste i liściaste). Dodatkowo przysługuje wsparcie na ogrodzenie w wysokości 8,82 zł/mb albo zabezpieczenie drzewek palikami w wysokości 1 132 zł/ha.

Oprócz wsparcia na zalesienie przysługuje również premia pielęgnacyjna, która stanowi zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów prac pielęgnacyjnych,
tj.: wykaszania chwastów, wykonania cięć pielęgnacyjnych, przerzedzania przegęszczonych partii samosiewów. Wypłacana jest ona przez 5 lat od zalesienia w wysokości od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha.

Szczegółowe informacje na temat poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” znajdują się na stronie internetowej:
 https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-zalesieniowe1
oraz

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/wez-pieniadze-na-posadzenie-lasu.html.