Zapraszamy na spotkanie w Witoldem Kozłowskim

6 lipca naszą Gminę odwiedzi Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski wspólnie z grupą parlamentarzystów. O godzinie 19.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej odbędzie się otwarte spotkanie, na które w sposób szczególny zapraszamy wszystkich mieszkańców, członków rad sołeckich, sołtysów, przedstawicieli OSP, Stowarzyszeń oraz KGW, radnych Gminy Łużna a także koleżanki i kolegów samorządowców. Będzie to bardzo dobra okazja by porozmawiać o przyszłości nie tylko Polski a także naszego regionu. Serdecznie zapraszamy!