Program "Czyste powietrze" - nowe zasady

Szanowni Państwo! Informujemy, że trwa nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację zadań, mających na celu modernizację systemów grzewczych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz termomodernizację budynku w ramach programu "Czyste Powietrze" organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Od 15 maja 2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest w oparciu o zaktualizowaną wersję programu "Czyste Powietrze". Zmianie uległ regulamin, program priorytetowy, a także formularz wniosku o dofinansowanie.

Informujemy, że wnioski o dofinansowanie złożone przed 15 maja 2020 r. realizowane i rozpatrywane będą na dotychczasowych warunkach programu, jednakże Wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek przed tą datą, ale nie zawarli umowy o dofinansowanie, mogą wycofać dotychczasowy wniosek i złożyć go ponownie na nowych warunkach programu.

Więcej informacji:
https://www.wfos.krakow.pl/zmiany-w-programie-priorytetowym-czyste-powietrze/

Linki do webinarium dot. nowych zasad programu "Czyste Powietrze":

  1. https://www.youtube.com/watch?v=piZRc97oeqs - Nowe zasady dofinansowania inwestycji w programie "Czyste Powietrze"
  2. https://www.youtube.com/watch?v=0_i_vTVjutw - Jak wypełnić wniosek w programie "Czyste Powietrze"
  3. https://www.youtube.com/watch?v=qrZo6qmUGgk - Pytania i odpowiedzi

Uwaga!

Urząd Gminy zgodnie z nowymi zasadami nie może pośredniczyć przy składaniu wniosków. Wszystkich informacji na temat programu udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pod nr tel. 12 422 94 90 wew. 2

Wnioski o dofinansowanie należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.