Gmina Łużna z dofinansowaniem w ramach Programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”

Uchwałą nr XXII/310/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. Sejmik Województwa Małopolskiego udzielił Gminie Łużna pomocy finansowej w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno - sportowa – MIRS” na realizację w 2020 roku zadania pn. „Urządzenie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mszance”.

 

Gmina Łużna otrzymała dotację w wysokości 56 590,00 zł.

Środki na realizację zadania pochodzą z budżetu województwa małopolskiego.

W dniu 24 lipca 2020 r. symboliczny czek gwarantujący przyznanie dofinansowania, odebrał – w Krościenku nad Dunajcem z rąk Witolda Kozłowskiego Marszałka Województwa Małopolskiego – Wójt Gminy Łużna Mariusz Tarsa.

 

Przedmiotem inwestycji w ramach projektu jest urządzenie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej i placu zabaw w centrum wsi Mszanka, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mszance. Zakres zadania obejmuje wymianę obiektów małej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, dostoswanej do potrzeb i oczekiwań zarówno dzieci jak i dorosłych, oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu.

Na placu rekreacyjno-sportowym, który dostępny będzie bezpłatnie przez cały rok,
dla wszystkich pragnących z niego skorzystać zamontowane zostaną m.in. urządzenia służące do zabawy i wypoczynku dla najmłodszych, jak również urządzenia sportowe w ramach siłowni plenerowej. Całość inwestycji zostanie ogrodzona płotkiem – tak aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników.

Zamiarem Gminy Łużna jest utworzenie w sołectwie Mszanka miejsca, które będzie sprzyjało rozwijaniu sportowych zainteresowań i spędzaniu aktywnie czasu wolnego w gronie najbliższych oraz sąsiadów.

Całkowity planowany koszt realizacji zadania to 106 156,00 zł

 


GALERIA: