Opieka wytchnieniowa w Gminie Łużna

Gmina Łużna przystąpiła do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020”, którego celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w wykonywaniu obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskują czas dla siebie.

 

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program realizowany może być w 3 modułach:

  • moduł I obejmuje świadczenie usług w formie pobytu dziennego
  • moduł II obejmuje świadczenie usług w ramach pobytu całodobowego
  • moduł III obejmuje możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji, dietetyki przez członków rodzin lub opiekunów sprawujących na co dzień opiekę.

Usługi opieki wytchnieniowej w Gminie Łużna realizowane są w ramach modułu I w formie usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania (w oparciu o art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej –
Dz. U. 2019, poz. 1507). Usługi świadczone są przez wykwalifikowane opiekunki zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Łączny wymiar czasu godzin wynosi 2.500 dla 13 osób, w tym dla 1 dziecka.

Na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020, Gmina Łużna pozyskała od wojewody małopolskiego dofinansowanie w wysokości 60.600 zł. Środki te pochodzą z Funduszu Solidarnościowego.  Program realizowany będzie do 31 grudnia 2020 roku.

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać od pracowników socjalnych w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek – piątek: 7.00-15.00