Kontrola kodów kreskowych

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna worki i pojemniki podczas odbioru odpadów muszą posiadać wydany przez Urząd Gminy Łużna samoprzylepny nadruk zawierający kod kreskowy umożliwiający identyfikację nieruchomości oraz określający rodzaj odpadów.

 

W najbliższym czasie zostanie przeprowadzona kontrola wywiązywania się z tego obowiązku i worki lub pojemniki bez kodu kreskowego nie będą odbierane.