Nowe nakazy płatnicze do odbioru u Sołtysa Mszanki

Sołtys Sołectwa Mszanka informuje.

Nowe nakazy płatności za odpady komunalne  na  II półrocze 2020 będą do odebrania w biurze sołtysa  w dniach 

            21 sierpień  (piątek) w godzinach od  9.00 do 13.00.

            22 sierpnia (sobota)  w godzinach od  9.00 do 13.00.

 Po tym terminie będzie możliwość  obioru  przy III racie podatku  we  wrześniu.