Nakazy płatnicze do obebrania u Sołtysa Łużnej

Sołtys Sołectwa Łużna informuje że nakazy płatnicze na odbiór odpadów komunalnych będą do odbioru

w biurze Sołtysa:

od 18-08-2020 do 15-09-2020r. w godz. 9:00 -12:00 - od poniedziałku do piątku.

 

Przypominamy także o terminie zapłaty III raty podatku i odpadów komunalnych w terminie 01-09-2020 do 15-09-2020r.