Informacja Sołtysa Woli Łużańskiej

Sołtys Sołectwa Wola Łużańska informuje, że opłaty za podatek rolny i odpady komunalne rata III będzie można dokonać w biurze Sołtysa

w dniach 09,10 września (tj. środa, czwartek ) w godzinach do 7:30 – 13:00.         Przypomina również o odbiorze nakazów płatniczych na odbiór odpadów    komunalnych za II półrocze 2020r.

      W związku z epidemia COVID – 19 proszę o zabezpieczenie się w maseczki, rękawiczki oraz stosować się do dezynfekcji rąk przed wejściem do biura, proszę również o zachowanie 2 metrowej odległości w oczekiwaniu na odbiór podatków, do biura proszę wchodzić pojedynczo.