Zebranie Wiejskie w Woli Łużańskiej

Sołtys Sołectwa Wola Łużańska zwołuje Zebranie Wiejskie na dzień 10 września 2020r (tj. czwartek) o godzinie 18:00 na sali w Domu Ludowym w Woli Łużańskiej.

 

Głównym tematem zebrania będzie przeznaczenie środków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2021.

Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w zebraniu.

      PODCZAS ZEBRANIA OBOWIĄZUJE REŻIM SANITARNY. PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZACHOWANIA BEZPIECZNEJ ODLEGŁOSCI ORAZ ZAKRYWANIA UST I NOSA ORAZ DEZYNFEKCJI RĄK.