XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Łużna - 7 września 2020 - transmisja online

Zapraszamy na XXVIII Sesję Rady Gminy Łużna która odbędzie się 7 września 2020 roku o godz.15:00 w Sali obrad Urzędu Gminy w Łużnej.

   1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.
  2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2020 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na 2020 rok Nr XVIII/159/19 Rady Gminy Łużna z dnia 20 grudnia 2019 roku.
  4. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/158/19 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna.
  5. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Łużna.
  6. Podjęcie Uchwały w sprawie przekazania Zarządowi Powiatu Gorlickiego propozycji zmiany przebiegu drogi gminnej oraz wyznaczenia terminu do przedstawienia w tej sprawie opinii.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.