Zebranie Wiejskie w Mszance oraz terminy odbioru płatności

Sołtys Sołectwa MSZANKA zwołuje Zebranie Wiejskie na dzień 18 września 2020r (tj. piątek) o godzinie 19:00

Zebranie odbędzie  Domu Ludowego w MSZANCE.

Głównym tematem zebrania będzie rozdysponowanie  środków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2021.

Serdecznie zapraszam mieszkańców do wzięcia udziału w zebraniu.

      PODCZAS ZEBRANIA OBOWIĄZUJĄ ZALECENIA SANITARNE. PRZYPOMINAM O KONIECZNOŚCI ZACHOWANIA DYSTANSU OD INNYCH OSÓB, ORAZ ZAKRYWANIA UST I NOSA , DEZYNFEKCJI RĄK.

 

Sołtys wsi Mszanka  informuje także:
Podatek gruntowy ,opłata za odpady komunalne  III rata, odbierane będą w biurze sołtysa  w dniach:

                  14-09-2020 (poniedziałek)

                  15-09-2020 (wtorek)

                  16-09-2020 (środa)

                 

 w godzinach od 8.00  do 16.00   z przerwą od 12.00 do 14.00