XXIX Sesja Rady Gminy Łużna - 28 września 2020 - transmisja online

Zapraszamy na XXIX Sesję Rady Gminy Łużna która odbędzie się 28 września 2020 roku o godz.15:00 w Sali obrad Urzędu Gminy w Łużnej.

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.
 3. Sprawozdanie Wójta ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o złożonych interpelacjach.
 5. Wystąpienia zaproszonych gości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2020 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na 2020 rok Nr XVIII/159/19 Rady Gminy Łużna z dnia 20 grudnia 2019 roku.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz na realizacje zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr XXX/238/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat a także trybu ich pobierania.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Łużna.
 13. Informacja na temat komunalizacji.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.