„Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami”,

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w konferencji naukowej „Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami”, organizowanej w dniach 21-23 października 2020 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego we współpracy z Polską Akademią Nauk. Wydarzenie poświęcone będzie wyzwaniom symbiotycznego funkcjonowania gospodarki i środowiska naturalnego.

 

Państwa uwadze pragnę szczególnie polecić drugi dzień konferencji (22 października br.), którego tematami przewodnimi będą finansowanie działań GOZ oraz regionalnych inteligentnych specjalizacji. To priorytetowe tematy dla lokalnych samorządów, dlatego szczególnie liczę na Państwa obecność w tym dniu i zachęcam do uczestnictwa.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej, łączącej tradycyjną formułę spotkania z równoległą relacją on-line w Internecie. Rejestracji dokonać można do dnia 30 września 2020 r. za pomocą elektronicznego formularza http://konferencja-pan.pl/rejestracja2020/. Adres wydarzenia: Hotel Mercure Racławice Dosłońce Conference & SPA, Dosłońce 56, 32-222 Racławice.

Zwracam się również do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie informacji o konferencji wśród działających na terenie Państwa gmin przedsiębiorców. Chcemy bowiem tworzyć wspólną przestrzeń do dyskusji na tak ważkie i aktualne tematy, jakimi są kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem i skutecznym, skoordynowanym wdrażaniem planu Europejskiego Zielonego Ładu, który obecnie jest jednym z kluczowych zadań administracji publicznej. Walka ze zmianami klimatu i degradacją środowiska może być skuteczną jedynie dzięki współpracy wszystkich podmiotów, które mają wpływ na te obszary.
Jestem przekonany, że dzięki Państwa zaangażowaniu ta konferencja stanie się miejscem wymiany cennej wiedzy i doświadczenia, które przekują się w nowe idee i wspólne działania.

Tomasz Urynowicz
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego