Internet jeszcze do końca listopada

Urząd Gminy Łużna informuje wszystkich beneficjentów projektu „Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Łużna poprzez przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu”, że usługa świadczenia dostępu do Internetu została przedłużona do dnia 30 listopada 2020 roku - tj. do końca okresu utrzymania projektu.

 

Po tym terminie zostaną przygotowane odpowiednie aneksy do umów w celu przekazania użytkowanego dotychczas sprzętu na własność osobom u których się znajdował.

Projekt nie będzie kontynuowany w późniejszym okresie dlatego też w celu zapewnienia dostępu do Internetu po terminie 30 listopada należy o to zadbać we własnym zakresie.

O dalszym postępowaniu zostaną Państwo poinformowani komunikatem na stronie www.luzna.pl oraz na Fanpage’u Gmina Łużna.