„Od bierności do aktywności edycja II”

W zawiązku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Od bierności do aktywności edycja II” chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia.
 
Działania oferowane w ramach projektu będą prowadzone m.in. na terenie powiatu gorlickiego i mają na celu poprawę sytuacji zawodowej osób objętych wsparciem.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączników, które szczegółowo prezentują oferowane wsparcie.
Oferowana pomoc w ramach projektu jest całkowicie bezpłatna.