Zawieszona działalność Klubu Senior+ w Łużnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej informuje, iż na podstawie Decyzji nr 138/2020 (Polecenie 214/2020) Wojewody Małopolskiego, od dnia 16 października 2020 r. do odwołania zawieszona została działalność Klubu Senior + w Łużnej.

 

Wojewoda Małopolski w trosce o zdrowie i życie seniorów w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS- CoV-2, polecił zawieszenie działalności m.in. dziennych domów i klubów seniora na terenie całego województwa małopolskiego.