Prosimy osoby mogące pomagać w DPS

Urząd Gminy Łużna przekazuje pismo Starosty Gorlickiego do mieszkańców gminy w sprawie zgłaszania się osób posiadających stosowne przygotowanie zawodowe tj. personel pielęgniarski, ratownicy medyczni oraz opiekunowie medyczni chętnych do niesienia pomocy osobom potrzebującym i wsparcia DPS w opiece nad pensjonariuszami – w przypadku wystąpienia braków kadrowych.

 

Wszystkie osoby chętne posiadające stosowne wykształcenie prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do Urzędu Gminy Łużna w terminie do 09.11.2020r. W dniu 10.11.2020r. wykaz zostanie przekazany do starostwa Powiatowego w Gorlicach


Załącznik:

Pismo Starosty Gorlickiego z dnia 02.11.2020r. nr PS.5520.10.2020