Płatność kolejnej raty podatku

Sołtysi Sołectw Gminy Łużna przypominają o płatności IV raty podatku i odpadów komunalnych, która przypada w terminie od 01.11.2020r. do 15.11.2020r.