Akcja dezynfekcji przestrzeni publicznej.

W ostatni tydzień października na terenie miejscowości Gminy Łużna druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych na prośbę Urzędu Gminy Łużna przeprowadzili dezynfekcję przystanków i wejść do miejsc publicznych. Dezynfekcji poddane zostały wiaty przystankowe na terenie naszej gminy, ławki, kosze na śmieci, tablice ogłoszeń oraz wejścia do budynków użyteczności publicznej takich jak: szkoły, ośrodki zdrowia, Urząd Gminy, kościoły.

 

Cała operacja została przeprowadzona z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, dlatego strażacy pracowali w kombinezonach chemoodpornych, maseczkach i okularach. Informujemy także że w dniach od 9 listopada do 17 listopada planowane jest powtórzenie akcji dezynfekcji przestrzeni publicznej.


GALERIA: