Terminy odbioru podatku w Mszance i Woli Łużańskiej

Sołtys Sołectwa Mszanka informuje, że oodatek gruntowy ,opłata za odpady komunalne IV rata, odbierane będą w biurze sołtysa w dniach: 13-05-2020 (piątek) w godzinach od 8.00 do 16.00 z przerwą od 12.00 do 14.00 14-11-2020 (sobota)

w godzinach od 8.00 do 14.00 Mieszkańcy obsługiwani będą pojedynczo zgodnie z zasadami pandemicznymi.

 

Sołtys Sołectwa Wola Łużańska informuje że opłaty za podatek rolny i odpady komunalne rata IV będzie można dokonać w biurze Sołtysa w dniach 12,13 listopada (tj. czwartek, piątek ) w godzinach od 7:30 – 12:30.

W związku z epidemia COVID – 19 proszę o zabezpieczenie się w maseczki, rękawiczki oraz stosować się do dezynfekcji rąk przed wejściem do biura, proszę również o zachowanie 2 metrowej odległości w oczekiwaniu na odbiór podatków, do biura proszę wchodzić pojedynczo.