XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Łużna - 13 listopada 2020 - transmisja online

Zapraszamy na XXXI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Łużna która odbędzie się 13 listopada 2020 roku o godz.8:00 w Sali obrad Urzędu Gminy w Łużnej.

   1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.
  2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.
  3. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2020 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2020 Nr XVIII/159/19 Rady Gminy Łużna z dnia 20 grudnia 2019 roku.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.