Dynamicznie w przyszłość!

Już po raz dwunasty zaprezentowane zostały wyniki Oceny Aktywności Subregionu Sądeckiego, której inicjatorem jest Fundacja Sądecka wraz z Instytutem Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Jak podkreślają autorzy rankingu, ma on na celu rozpropagowanie wspólnych wysiłków w nieustannym rozwijaniu naszych „Małych Ojczyzn”.

 

W ocenie branych jest pod uwagę kilka czynników obrazujących różne dokonania gmin, a wykorzystane wskaźniki zostały przyporządkowane do czterech głównych kategorii, którymi są: generowanie dochodów, pozainwestycyjna działalność gospodarcza, aktywność inwestycyjna gminy i efekty polityki społecznej. Choć ranking wyróżnia niekwestionowanych zwycięzców, Gmina Łużna przede wszystkim za sprawą dużej dynamiki zmian,  także została doceniona w wielu kategoriach.         
Jednym z modułów, który wzięto pod uwagę w przygotowaniu Oceny Aktywności Gmin  był ranking pn. „efekty polityki społecznej”. Liderem w tym zestawieniu okazało się miasto Nowy Sącz, natomiast Gmina Łużna pojawiła się w tabeli na 3 miejscu wśród 33 podmiotów z całego subregionu sądeckiego oraz na 1 miejscu w powiecie gorlickim. Wysoko oceniana jest także dynamika rozwoju Gminy w tym zakresie dając nam 2 miejsce w subregionie.

 

 

Na czele stawki Gmina Łużna uplasowała się także biorąc pod uwagę wydatki majątkowe, czyli ich wielkość poniesioną przez daną jednostkę samorządu terytorialnego w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Ze względu na wielkość wskaźnika i dynamikę w tym zakresie zajmujemy kolejno 2 i 3 miejsce  w powiecie gorlickim.

W zestawieniu pojawiły się także wydatki na ochronę zdrowia, do których zaliczają się  m.in badania i rozwój w dziedzinie ochrony zdrowia, kontrolę żywności, wydatki na szkolenie i kształcenie personelu medycznego, a także usługi administracyjne odnoszące się do świadczeń powiązanych z ochroną zdrowia w ramach zabezpieczenia społecznego udzielanych osobom niepełnosprawnym lub wymagających opieki. Analizując koszty i dynamikę zmian w tej dziedzinie Gmina Łużna znalazła się na wysokim 3 miejscu w powiecie gorlickim.                                                  

Warto podkreślić, iż w ocenie końcowej za 2019 rok Gmina Łużna zajęła 15 miejsce na 39 samorządów, plasując się tym samym na 4 pozycji wśród 10 gmin powiatu gorlickiego. Została także liderem w części rankingu opisującej aktywność inwestycyjną gmin zdobywając 28,13 punktów. Na drugim miejscu z wynikiem 27,75 punków pojawiła się Gmina Moszczenica, natomiast 3 miejsce na podium przypadło Gminie Ropa, która otrzymała 25,50 punktów.

Analiza Oceny Aktywności Subregionu Sądeckiego w 2019 roku i wynikająca z niej duża dynamika rozwoju Gminy Łużna w wielu kategoriach, z pewnością pozwala patrzeć w przyszłość

z optymizmem, daje szansę na wyciągnięcie cennych wniosków, skłania do jeszcze bardziej wytężonej pracy i ciągłego dążenia do poprawy komfortu życia Mieszkańców w każdej dziedzinie.